Gestalttherapie wordt soms de therapie van het contact genoemd. Waarom? De manier waarop we met onze omgeving in relatie gaan en onze omgeving met ons, is bepalend voor hoe we ons voelen bij andere mensen. Het bepaalt ook hoe we verder groeien en ons ontwikkelen als mens tussen andere mensen. Gedreven door onze noden, behoeften en verlangens, zoeken we steeds opnieuw passend contact met onze omgeving. (Wat een hele uitdaging kan zijn) Als we in contact met onze omgeving weinig aandacht, erkenning of bevestiging hebben ervaren, te weinig/teveel ruimte of grenzen kregen, of ons onrechtvaardig behandeld, gebruikt of misbruikt weten, is er veel kans dat we het moeilijk krijgen met onszelf. Het kan dan ook moeilijk(er) worden om ons in (zelf)vertrouwen en openheid tot anderen te richten. We beginnen ons anders te voelen, denken dat de anderen ons als 'anders' zien... We durven onszelf niet meer te zijn. We nemen een 'houding' aan, zetten een masker op of we trekken ons bijvoorbeeld terug... Kortom we komen vast te zitten. Hoe we het vroeger of tot nu toe probeerden op te lossen blijkt niet echt (meer) te werken.

De Gestalttherapeut probeert het geblokkeerde proces van creatieve aanpassing in dit geheel opnieuw op gang te brengen. Dit door samen je probleem of klacht te bekijken vanuit jouw specifieke situatie. Bewustworden van wat er zich hier en nu in het contact met je omgeving voordoet, is een eerste stap. Het gaat hier zowel om het verstandelijk bewust zijn en de lijfelijke gewaarwording als om de betekenis die je aan die beleving geeft. Je hoeft dit niet alleen te doen. Samen, in de therapie, kan je stap per stap beter contact maken met jezelf in het geheel van je totale situatie. Door dit besef kom je tot een beter contact met jouw noden en de noden van je omgeving. Op termijn ontwikkel je door dit besef energie tot verandering en kom je in actie om zo nieuwe manieren te vinden om beter afgestemd te functioneren. Vervolgens proberen we het nieuwe te integreren. Tijdens dit hele proces leer je je eigen hulpbronnen aanspreken, zodat je op termijn weer alleen (in wisselwerking – in hernieuwd contact met anderen!) verder op weg kan. De Gestalttherapeut maakt met andere woorden op termijn zichzelf overbodig.

Wie zich verder wil informeren over Gestalttherapie kan o.a. terecht op www.ivc.be, www.nvagt-gestalt.org