Voor ouders van tieners en jongeren:

Eigen aan jongeren is dat zij zich tussen kind- en volwassen-zijn bewegen. We zullen hen dan in de therapieruimte ook zo behandelen, niet als kind, niet als volwassene maar wel als jongere. We betrekken de ouders graag om de steun te krijgen om te mogen werken met de jongere. In samenspraak en waar wenselijk, kunnen we ook af en toe met de ouders afspreken om te delen waar we staan en om op zoek te gaan naar hoe we kunnen rekening houden met elkaars noden en verlangens. Jongeren en ouders hebben andere uitdagingen en groeimogelijkheden in deze levensperiode. Indien de vraag zich stelt, kan ook de school of een breder netwerk betrokken worden. Belangrijk is dat wij nooit stappen zullen zetten in communicatie met externen zonder dat we het kind, jongere en zijn ouders daarin betrekken.

Voor kinderen van gescheiden ouders:

Als ouders gescheiden zijn, vinden we het waardevol voor het therapieproces van het kind om beide ouders te kunnen betrekken. We maken graag tijd voor beide ouders en stemmen af op jullie vraag en de noden van het kind. Belangrijk om te melden is dat we geen psychologisch deskundige onderzoek uitvoeren in het kader van een echtscheidingsprocedure.