Voor ouders van jonge kinderen:

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen tussen ongeveer 4 en 12 jaar, waarbij spel wordt gebruikt om de vastgelopen sociaal-emotionele ontwikkeling weer op gang te brengen.

Het is voor een kind vaak niet gemakkelijk om te verwoorden wat ‘er scheelt’. Spel is eerder de taal van een kind. In het spel kan een kind zich ontspannen, uiten waarmee het zich bezighoudt en ervaringen verwerken.

Speltherapie vindt plaats in een spelkamer, die zo is ingericht dat het kind de vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en creatief materiaal te spelen: dieren, voertuigen, verkleedspullen, popjes, zandtafel, teken- en knutselmateriaal, etc.

Het kind bepaalt grotendeels zelf waarmee het speelt. De speltherapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en probeert de speeltaal van het kind te begrijpen. De speltherapeut ondersteunt het kind in het contact komen met zijn/haar beleving, in het uiten en verwerken van gedachten, gevoelens en wensen. Het kind krijgt zo meer inzicht in zichzelf en de situatie.

Het kind kan in de spelkamer op een andere manier leren omgaan met bepaalde situaties. Het kind kan experimenteren met allerlei vormen van gedrag, gedrag wat later in het dagelijks leven kan toegepast worden.

Voor ouders van jongeren:

Eigen aan jongeren is dat zij zich tussen kind- en volwassen-zijn bewegen. We zullen hen dan in de therapieruimte ook zo behandelen, niet als kind, niet als volwassene maar wel als jongere. We betrekken de ouders graag om de steun te krijgen om te mogen werken met de jongere. In samenspraak en waar wenselijk, kunnen we ook af en toe met de ouders afspreken om te delen waar we staan en om op zoek te gaan naar hoe we kunnen rekening houden met elkaars noden en verlangens. Jongeren en ouders hebben andere uitdagingen en groeimogelijkheden in deze levensperiode. Indien de vraag zich stelt, kan ook de school of een breder netwerk betrokken worden. Belangrijk is dat wij nooit stappen zullen zetten in communicatie met externen zonder dat we het kind, jongere en zijn ouders daarin betrekken.

Voor kinderen van gescheiden ouders:

Als ouders gescheiden zijn, vinden we het waardevol voor het therapieproces van het kind om beide ouders te kunnen betrekken. We maken graag tijd voor beide ouders en stemmen af op jullie vraag en de noden van het kind. Belangrijk om te melden is dat we geen psychologisch deskundige onderzoek uitvoeren in het kader van een echtscheidingsprocedure.