Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen tussen ongeveer 4 en 12 jaar, waarbij spel wordt gebruikt om de vastgelopen sociaal-emotionele ontwikkeling weer op gang te brengen.

Het is voor een kind vaak niet gemakkelijk om te verwoorden wat ‘er scheelt’. Spel is eerder de taal van een kind. In het spel kan een kind zich ontspannen, uiten waarmee het zich bezighoudt en ervaringen verwerken.

Speltherapie vindt plaats in een spelkamer, die zo is ingericht dat het kind de vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en creatief materiaal te spelen: dieren, voertuigen, verkleedspullen, popjes, zandtafel, teken- en knutselmateriaal, etc.

Het kind bepaalt grotendeels zelf waarmee het speelt. De speltherapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en probeert de speeltaal van het kind te begrijpen. De speltherapeut ondersteunt het kind in het contact komen met zijn/haar beleving, in het uiten en verwerken van gedachten, gevoelens en wensen. Het kind krijgt zo meer inzicht in zichzelf en de situatie.

Het kind kan in de spelkamer op een andere manier leren omgaan met bepaalde situaties. Het kind kan experimenteren met allerlei vormen van gedrag, gedrag wat later in het dagelijks leven kan toegepast worden.