Je kan bij ons terecht met tal van hulpvragen. We kijken welke weg we samen kunnen gaan en hoe we hierin indien nodig kunnen samenwerken met een ruimer netwerk. Een greep uit mogelijke aanmeldingsvragen:

 • Contactproblemen
 • Angst, faalangst
 • Sociale angst
 • Depressie, lusteloosheid
 • Gebrek aan energie
 • Burn-out
 • Stress, zich gespannen of overspannen voelen
 • Verlieservaringen, rouwverwerking, verdriet
 • Psychosomatische klachten
 • Lichamelijk verankerde spanningen
 • Agressie of frustratie
 • Gebrek aan assertiviteit, gepest worden
 • Identiteitsproblemen of minderwaardigheidsgevoelens
 • Moeilijk keuzes maken of beslissen
 • Vragen vanuit autisme (ASS) of ADHD
 • Relatiemoeilijkheden
 • Vragen rond zingeving
 • Opvoedingsvragen
 • Vragen vanuit gescheiden ouderschap
 • (omgaan met) gedragsproblemen: agressie, grensoverschrijdend gedrag
 • (omgaan met) schoolmoeheid, moeilijke concentratie of motivatie
 • Moeilijkheden met sociaal contact
 • Emotionele moeilijkheden: woedebuien, huilbuien, (faal-)angst, negatief zelfbeeld, verlies aan plezier, te weinig zelfvertrouwen, lichamelijke stressklachten, zelfpijniging
 • Slaapproblemen: nachtmerries, ...
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten: gepest worden, moeilijk vrienden maken, weinig weerbaarheid
 • Moeilijkheden in de omgang met ouders/volwassenen: opvoedingsmoeilijkheden, niet meer luisteren, moeilijk loskomen van de ouder,..
 • Verwerkingsmoeilijkheden bij echtscheiding of overlijden...
 • Aanpassingsmoeilijkheden in een nieuw samengesteld gezin, in een pleeggezin, na verhuis...
 • ...