Je kan bij ons terecht met :

 • Sociale angst, contactproblemen
 • Angst, faalangst
 • Depressie, lusteloosheid
 • Verlieservaringen, rouwverwerking, verdriet
 • Burn-out, gebrek aan energie
 • Stress, zich gespannen of overspannen voelen
 • Psychosomatische klachten
 • Lichamelijk verankerde spanningen
 • Agressie of frustratie
 • Gebrek aan assertiviteit, gepest worden
 • Identiteitsproblemen of minderwaardigheidsgevoelens
 • Moeilijk keuzes maken of beslissen
 • Vragen vanuit autisme (ASS) of ADHD
 • ...


 • Relatiemoeilijkheden
 • Vragen rond zingeving
 • ...
 • Opvoedingsvragen
 • Vragen vanuit gescheiden ouderschap
 • (omgaan met) gedragsproblemen: agressie, grensoverschrijdend gedrag
 • (omgaan met) schoolmoeheid, moeilijke concentratie of motivatie
 • Moeilijkheden met sociaal contact
 • Emotionele moeilijkheden: woedebuien, huilbuien, (faal-)angst, negatief zelfbeeld, verlies aan plezier, te weinig zelfvertrouwen, lichamelijke stressklachten, zelfpijniging
 • Slaapproblemen: nachtmerries, ...
 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten: gepest worden, moeilijk vrienden maken, weinig weerbaarheid
 • Moeilijkheden in de omgang met ouders/volwassenen: opvoedingsmoeilijkheden, niet meer luisteren, moeilijk loskomen van de ouder,..
 • Verwerkingsmoeilijkheden bij echtscheiding of overlijden...
 • Aanpassingsmoeilijkheden in een nieuw samengesteld gezin, in een pleeggezin, na verhuis...
 • ...