Frederik

Frederik Werbrouck (°1975)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0473/31.44.28

Basisopleiding:

Klinisch psycholoog (erknr.751112809), gezinsbegeleiding en contextueel werken, Systeemtherapie i.o

Ervaring:

Ik ben gespecialiseerd in het werken met autisme en bijkomende opvoedingsproblemen en heb ervaring in het werken met adolescenten met gedragsproblemen (ADHD, oppositioneel gedrag, angsten, depressie, ...), gezinsbegeleiding en opvoedings-ondersteuning, begeleiding van jongeren met fysieke en/of mentale beperkingen. Ik werk in het MFC Sint-Gregorius, doel-groep ASS, OV4.

Doelgroep:

kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen

Wat kan er o.a. aan bod komen:

 • Inzicht in eigen functioneren: hoe is zijn/haar beleving?
 • Conflicten of problemen begrijpen en oplossen
 • Zelfredzaamheid stimuleren: stilstaan bij mogelijkheden en talenten
 • Aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, …)
 • Vrijetijdsbesteding
 • Studie/studiekeuze/schoolkeuze
 • Begeleiding in het leren plannen en organiseren
 • Vermindering van angsten of piekergedachten
 • Zoeken naar mogelijke aanpassingen in de omgeving: hulplijsten/taakanalyses/pictogrammen
 • Omgaan en verwerken van de diagnose; psycho-educatie
 • Behandelen van psychische problemen
 • IQ-testing