Lien

Lien Jordens (°1980)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0472/98.68.74

Therapieopleiding:

  • Master Klinische Psychologie (UGENT 2005) en erkend door de psychologencommissie.
  • postgraduaat: Werken met kinderen en jongeren vanuit Freudo-Lacaniaans perspectief (UGENT 2010-2011)
  • Creatieve werkvormen (Educatieve Academie te Berchem In 2011-2012 en 2014-2015)
  • in opleiding tot gestalttherapeut aan het (IVC-Kortrijk verbonden aan de Vives-hogeschool , 2017 - heden).
Voor meer info over Gestalttherapie, klik hier

Hoe ga ik te werk als jij bij mij komt?

Tijdens een eerste gesprek beluister ik je vraag en verkennen we of we samen een weg kunnen gaan. In de volgende gesprekken nemen we de nodige tijd om zicht te krijgen op jouw situatie met oog voor wat goed loopt en aandacht voor waar het moeite kost, waar het moeilijk of niet meer gaat. Eigen aan mij en aan de gestaltbenadering is dat er geluisterd wordt zonder een oordeel te vellen. Dit creeërt een veilig kader waarin we zoeken, experimenteren, afstemmen, vallen en opstaan. Samen gaan we op weg naar meer ademruimte en help ik je zoeken naar verhoudingen tegenover verschillende levensdomeinen die meer passend zijn. Typerend is ook de aandacht voor de taal van je lichaam in dit proces. Het gaat in de gesprekken niet enkel over wat je denkt en vindt maar ook over wat je voelt en ervaart in je lijf met al je zintuigen. Zo leer je opnieuw contact maken met je ervaringswereld en kan je vernieuwde keuzes maken die meer passend zijn voor jouw eigen manier van zijn in relatie tot anderen en je leefwereld.

Om het spreken aan te vullen kunnen we ook werken met creatieve methodieken en kan mijn achtergrond van aromatherapeut en herborist aanvullend zijn.

Doelgroep:

Ik heb veel ervaring met mensen die moeilijkheden ondervinden in contact, last hebben met het vinden van woorden om zich uit te drukken en/of zich vaak niet begrepen voelen. Specifiek ligt het werk rond identiteitsvorming, zelfbeeld, (zelf)vertrouwen, lichaamsbeeld me nauw aan het hart en dit zowel bij jongeren als bij volwassenen. Ik heb ook ervaring met rouw, angstproblematieken, zingevingsvragen en gevoelens van burn-out.