Myriam

Myriam Vanschel (°1961)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0483/58.73.03

Therapieopleiding:

  • Relatieconsulente, inclusief Dramatherapie en Eutonie (Relatiestudio Gent certificaat 1994-1999)
  • Basisopleiding Diep Lichaamswerk (Centrum voor Bodymind Integration 2003)
  • Postural Integration Psychotherapie (ICPIT certificaat 2004-2008)
  • Time-Out- Touch Expressieve Bindweefselmassage en Relaxatie (Arnhem 2004)
  • Het lichaam als leidraad (Specialisatiejaar Gestalttherapie 2009-2010)
  • Gestalttherapie (geaccrediteerd door het NVAGT/VBEGP en EAGT 2010-2015)
  • Gestalt Professional in Organisations (geaccrediteerd door EAGT 2017)
  • ...
Voor meer info over Gestalttherapie, klik hier

Master basisopleiding:

  • Bewegingspedagogie (UGENT 1983)
  • Byzondere Bewegingspedagogie (UGENT 1984)

Ervaring:

Ik heb ervaring in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen: individueel of in groep.( in privé of context Hoger Onderwijs) Welke problemen? Communicatiemoeilijkheden en conflicten, (zelf)vertrouwen, assertiviteit of agressiviteit, stress-, energie- en spanningsklachten, , verwerking van grote veranderingen of gebeurtenissen in het leven, zingeving en heroriëntatie, moeilijkheden in ouder - kind - relatie, begeleiding van kinderen met ADHD en hun ouders, studiemoeilijkheden bij concentratie- en/of motivatieproblemen, zoeken van eigen identiteit, midlifecrisis, burn-out bij jongvolwassenen en volwassenen, zich lichamelijk uitende problemen (zie meer info bij rubriek 'hoe ga ik te werk als jij bij mij komt?') ...

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring als docent in de opleiding tot Bachelor Orthopedagogie: creatieve, lichaamsexpressieve en groepsdynamische begeleidingsvakken.

Ik heb 10 jaar ervaring in het begeleiden van een jaargroep volwassenen via een combinatie van dansexpressie, drama, massage en energiewerk.

Op dit moment geef ik in de GINKO Therapeutische Groepspraktijk Lochristi individuele therapeutische sessies en doe er de coördinatie

De rode draad in mijn werk is het holistische : de mens in zijn hele 'zijn' wordt mee betrokken in het proces van bewustwording, lijfelijk doorvoelen, ont-moeten en ont-warren, ontplooien, zodat groei, verandering en integratie mogelijk worden.

Hoe ga ik te werk als jij bij mij komt?

Als je met een probleem of een lastige situatie bij mij komt, onderzoeken we het stap voor stap. Hoe zie jij de situatie? Hoe ervaar je die? Wat speelt hier allemaal in mee, denk je? We kunnen samen kijken en overleggen waar het over gaat en waar de knoop kan ontward worden. In overleg kunnen we werken met verschillende vormen van communicatie en zoeken wat best bij jou en jouw situatie past. Dit gebeurt altijd met jouw toestemming en jij kan daarin gerust je voorkeur of je grens aangeven. bv. Sommige mensen hebben liefst gewoon een gesprek. Soms kan er gewerkt worden met rollenspel of inlevingsmomenten als er verschillende mensen bij betrokken zijn. Bij kinderen of jongeren kunnen we ook via spel, muziek of creativiteit een ingang vinden om te spreken over wat moeilijk gaat. De ouders kunnen op gepaste wijze hierbij betrokken worden, terwijl het proces van het kind en de jongere zijn eigen veilige ruimte krijgt. Zie ook de rubriek voor kinderen en jongeren en ouders.

Ook voor problemen die zich lichamelijk uiten of vastgezet hebben, kunnen we samen aan de slag gaan met lichaamsgerichte therapie. Natuurlijk moet eerst nagegaan worden of er geen medische oorzaak en therapie nodig is. Een bezoek aan de huisarts, bij lichamelijke klachten, is natuurlijk altijd de eerste stap. Samenwerking met de huisarts is ook altijd mogelijk, met jouw toestemming. Indien dit nagegaan is, voor welke problemen kan je dan hier terecht? Bij voorbeeld slepende energieproblemen (grote vermoeidheid of juist grote onrust), verkrampingen (pijn die samengaat met stress of spanningsklachten), moeilijkheden met adem (hyperventilatie enz. ) en slaapproblemen (slaaptekort of juist veel te moe) enzovoort. Ook bij het verwerken van grote gebeurtenissen en keerpunten kan dit zich lichamelijk uiten (bv bij grote veranderingen in de gezinssituatie of op school, bij afscheid of rouw, scheiding, conflict, trauma ...). Er bestaan methoden om die verwerking te ondersteunen, te faciliteren zodat fysiek - emotionele knopen losser kunnen komen, ook in het lichaam. Zo kan je gaandeweg nieuwe mogelijkheden zien en/of een nieuwe balans vinden in het leven.

Doelgroep:

kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouder-kind relatie, ouderen