Myriam

Myriam Vanschel (°1961)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0483/58.73.03

Therapieopleiding:

Gestalttherapie (geaccrediteerd door het NVAGT en EAGT), Postural Integration Psychotherapie (ICPIT certificaat), Dramatherapie (Relatiestudio), Time-Out- Touch Relaxatie (Arnhem).

Ervaring:

Ik heb ervaring in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen. Welke problemen? Communicatiemoeilijkheden en conflicten, stress-, energie- en spanningsklachten, , verwerking van grote veranderingen of gebeurtenissen in het leven, zingeving en heroriëntatie, moeilijkheden in ouder - kind - relatie, begeleiding van kinderen met ADHD en hun ouders, studiemoeilijkheden bij concentratie- en/of motivatieproblemen, zoeken van eigen identiteit, midlifecrisis, burn-out bij jongvolwassenen en volwassenen, zich lichamelijk uitende problemen (zie meer info bij hoe ga ik te werk) ...

Ik heb therapeutische begeleidingservaring bij cliënten binnen het Team levens– en gezinsvragen in CAW De Terp in Brasschaat. Op dit moment geef ik in de GINKO Therapeutische Groepspraktijk Lochristi individuele therapeutische sessies. Als docent in de opleiding Bachelor Orthopedagogie begeleid ik studenten in creatief agogische, bewegingspedagogische en groepsdynamische begeleidingsvakken.

Hoe ga ik te werk als jij bij mij komt?

Als je met een probleem of een lastige situatie bij mij komt, onderzoeken we het stap voor stap. Hoe zie jij de situatie? Hoe ervaar je die? Wat speelt hier allemaal in mee, denk je? We kunnen samen kijken en overleggen waar het over gaat en waar de knoop kan ontward worden. In overleg kunnen we werken met verschillende vormen van communicatie en zoeken wat best bij jou en jouw situatie past. Dit gebeurt altijd met jouw toestemming en jij kan daarin gerust je voorkeur of je grens aangeven. bv. Sommige mensen hebben liefst gewoon een gesprek. Soms kan er gewerkt worden met rollenspel of inlevingsmomenten als er verschillende mensen bij betrokken zijn. Bij kinderen of jongeren kunnen we ook via spel, muziek of creativiteit een ingang vinden om te spreken over wat moeilijk gaat. De ouders kunnen op gepaste wijze hierbij betrokken worden, terwijl het proces van het kind en de jongere zijn eigen veilige ruimte krijgt.

Ook voor problemen die zich lichamelijk uiten of vastgezet hebben, kunnen we samen aan de slag gaan met lichaamsgerichte therapie. Natuurlijk moet eerst nagegaan worden of er geen medische oorzaak en therapie nodig is. Een bezoek aan de huisarts, bij lichamelijke klachten, is natuurlijk altijd de eerste stap. Samenwerking met de huisarts is ook altijd mogelijk, met jouw toestemming. Indien dit nagegaan is, voor welke problemen kan je dan hier terecht? Bij voorbeeld slepende energieproblemen (grote vermoeidheid of juist grote onrust), verkrampingen (pijn die samengaat met stress of spanningsklachten), moeilijkheden met adem (hyperventilatie enz. ) en slaapproblemen (slaaptekort of juist veel te moe) enzovoort. Ook bij het verwerken van grote gebeurtenissen en keerpunten kan dit zich lichamelijk uiten (bv bij grote veranderingen in de gezinssituatie of op school, bij afscheid of rouw, scheiding, conflict, trauma ...). Er bestaan methoden om die verwerking te ondersteunen, te faciliteren zodat fysiek - emotionele knopen losser kunnen komen, ook in het lichaam. Zo kan je gaandeweg nieuwe mogelijkheden zien en/of een nieuwe balans vinden in het leven.

Zie ook uitgebreide uitleg in rubriek kinderen en jongeren.

Doelgroep:

kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouder-kind relatie, ouderen

Basisopleiding:

bewegingspedagogie met specialisatie voor bijzondere groepen