GINKO THERAPEUTISCHE GROEPSPRAKTIJK LOCHRISTI

      omdat levensprocessen unieke aandacht vragen

Therapeuten in het GINKO team

WIE ZIJN WE?


Ons team bestaat uit ervaren psychotherapeuten die met respect voor wie je bent in een veilig kader samen met jou stil willen staan bij wat je bezig houdt. Samen hebben we ruime ervaring als psychotherapeut, als begeleider binnen de sociale sector en als proces- en studentenbegeleider binnen het onderwijs.


Wat ons verbindt is het verlangen om mensen te begeleiden vanuit een holistische visie, in wederzijdse dialoog met de betrokkenen, met respect voor het eigen tempo, de eigen mogelijkheden, moeilijkheden en keuzes van de mensen die we begeleiden.

Geert Vanherzeele

Contact

tel.:     +32 473 39 05 69

mail:  geert.vanherzeele23@gmail.com


Doelgroep:
jongvolwassenen, volwassenen, ouderen


Therapieopleiding en specialisaties:

 • Experiëntiele Gestalttherapie (IVC Certificaat) beroepsvereniging: VBEGP/NVAGT
 • 4 jarige opleiding psychodynamische systemen bij Douwe Nutterts ‘90-‘94
 • jaaropleiding in relatiestudio- Nand Cuvelier, te Gent ‘99
 • jaartraining geweldloze communicatie bij Blaba – Huis voor verbinding 2017-2018
 • 6 daagse opleiding systemische basisdynamieken bij Herman Cools – Umbra 2018
 • Specialisatiejaar partnerrelatietherapie 2019 – 2020


Basisopleiding:
Bachelor Gezinswetenschappen


Hoe ga ik te werk?
In therapie wil ik een veilig kader scheppen om met jou het volgende te onderzoeken: wat zet me vast, welke gebeurtenissen of veranderingen halen de grond onder mijn voeten weg, wat ontbreekt er in mijn leven?
We staan stil bij hoe dit alles zich laat voelen in je lichaam, je denken, je emoties, en hoe je van daaruit omgaat met je omgeving en je omgeving met jou.
Nadat we dus in eerste instantie samen onderzoeken wat er met jou in interactie of contact met anderen in je nabije of ruimere omgeving gebeurt, ondersteun ik je als therapeut - vanuit dit doorvoelde en wellicht ruimere besef van je noden en verlangens en ook die van je omgeving – om op termijn nieuwe stappen te zetten in interactie met jezelf en anderen. Samen gaan we dus de uitdaging aan om op jouw tempo weer beweging te krijgen in het vastzitten, naar het ervaren van meer vrijheid, in jezelf en in het contact met anderen (partner, kinderen, ouders, werk, vrienden,…).


Ervaring:
Tot eind 2013 was ik gedurende 14 jaar actief als agogisch medewerker - procesbegeleider in * vzw Namaste te Merendree – Oost Vlaanderen. Ik deed er ondersteunende gesprekken, kennismakingsgesprekken en ervaringsgerichte activiteiten rond o.a. meditatie en relaxatie zowel in groep als individueel.
Tijdens mijn opleiding als Gestalttherapeut was ik actief bij Luc Vergaerde, psycholoog - Gestalttherapeut te Kuurne en in CAW Oost Vlaanderen Eeklo team gezins- en relationeel werk.
Voor 2000 werkte ik 10 jaar als groeps- en individuele begeleider in een centrum voor sociaal verwaarloosde jongeren.
Momenteel werk ik als zelfstandig therapeut in Kortrijk en Lochristi.
* (vzw Namaste is een semi-residentiële setting waar mensen verblijven die te kampen hebben met stress, oververmoeidheid, relatiemoeilijkheden, depressie,… Men kan er tijd te nemen voor zichzelf en in de geborgenheid van een kleine groep, via samen leven, gesprek, oefeningen en opdrachten werken aan het versterken van de eigen levenskracht. Voor meer info: www.Namaste-huis.be. )

Myriam Vanschel

Contact

tel.:     +32 483 587 303

mail:  myriam.vanschel.ginko@gmail.com


Doelgroep:
jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouder-kind relatie


Therapie-opleiding en specialisaties:

 • Auticoach (Bachelor na Bachelor begeleiden van mensen met ASS i.o.
 • Gecertificeerd Gestalttherapeute NVAGT + EAGT certificaa
 • specialisatie 'Het lichaam als leidraad': IVC Kortrijk
 • Gestaltprofessional in Organisations - EAGT certificaat
 • Relatieconsulente inclusief Dramatherapie en Eutonie - Relatiestudio Gent certific.
 • Lichaamsgericht therapeute (Diep Lichaamswerk + Postural Integration Psychotherapy) - IBI Gent - ICPIT certificaat
 • Op stap met Klein Duimpje. Beeldend werken met kinderen, jongeren en gezinnen (vanuit systemische achtergrond) - Rapunzel vzw


Basisopleiding:
Master na Master in Bijzondere bewegingspedagogie - UGENT

Ervaring:

 • Van hieruit heb ik me gespecialiseerd in volgende toepassingen: Bewegings(ped)agogische methoden voor persoonlijkheidsvorming, sociale vaardigheden en groepsdynamica voor studenten Orthopedagogie (bachelor) en Studentenbegeleiding (graduaat).
 • Vanuit deze basis en met de therapeutische specialisaties, heb ik een brede ervaring in vormingswerk en therapie bij jongeren, jongvolwassenen en volwassenen.
 • Dit individueel en in groepen, in privécontext en in het onderwijs.


Hoe ga ik te werk als jij bij mij komt (algemeen)?
Als je met een probleem of een lastige situatie bij mij komt, onderzoeken we het stap voor stap. Hoe zie jij de situatie? Hoe ervaar je die? Wat speelt hier allemaal in mee, denk je? We kunnen samen kijken en overleggen waar het over gaat en waar de knoop kan ontward worden. In overleg kunnen we werken met verschillende vormen van communicatie en zoeken wat best bij jou en jouw situatie past. Dit gebeurt altijd met jouw toestemming en jij kan daarin gerust je voorkeur of je grens aangeven. bv. Sommige mensen hebben liefst gewoon een gesprek. Soms kan er gewerkt worden met rollenspel of inlevingsmomenten als er verschillende mensen bij betrokken zijn.

De rode draad in mijn werk is het holistische : de mens in zijn hele 'zijn' wordt mee betrokken in het proces van bewustwording, lijfelijk doorvoelen, ont-moeten en ontwarren, ontplooien, zodat groei, verandering en integratie mogelijk worden.


Bij mensen met ASS (of een vermoeden van) worden aangepaste en persoonlijk afgestemde manieren van begeleiding gebruikt.

De familie of context wordt (enkel met toestemming van de persoon zelf) op gepaste wijze betrokken bij het begeleidingsproces.

Voor tieners / jongeren


Contacteer: Myriam

+32 483 587 303

myriam.vanschel.ginko@gmail.com


Hoe ga ik te werk bij jongeren?
Voor heel dringende crisissituaties kan je terecht bij https://awel.be waar je kan babbelen, chatten of bellen naar het telefoonnummer 102.
Voor problemen die wat meer tijd kunnen vragen, mail of bel je naar Myriam

Bij kinderen of jongeren kunnen we via gesprek, maar ook via spel, muziek of creativiteit een ingang vinden om te spreken over wat moeilijk gaat. De ouders kunnen op gepaste wijze hierbij betrokken worden, terwijl het proces van het kind en de jongere zijn eigen veilige ruimte krijgt.

Wat houd je bezig?

Zie je het even niet meer zitten? Of twijfel je ineens aan alles?

School en studeren, het lukt niet zo goed. Wat helpt? Ben je op zoek?

Sociale media: een zegen of een vloek?
Heb je moeite om vrienden te maken of overrompelt de wereld jou juist teveel?
Voel je je wegglijden in frustratie, angst, verdriet of woede-uitbarstingen?
Heb je zin om jezelf pijn te doen omdat je nergens anders je spanning kwijt kan?
Sta je met je rug tegen de muur tegenover voortdurende pesterijen?
Gooien die hormonen alles overhoop en wordt alles zwart-wit of hard tegen hart?
Of is er iets gebeurd dat je nergens anders durft vertellen?
Doet de scheiding van je ouders ineens alles veranderen en vind je je plek niet meer?
Ben je iemand dierbaar verloren?
Weet je niet meer wie je bent en waar je naartoe kan?

Zovele vragen kunnen er op jou afkomen als jongere...

Kom gewoon even langs en doe je verhaal. Dan kijken we samen hoe je hier doorheen geraakt. Hoe je in die kluwen je weg vindt die bij jou en bij jouw situatie past...


Hoe gaat dat dan?

Je doet jouw verhaal en we leggen de puzzel samen, ontwarren de knoop, verkennen de mogelijkheden, kijken hoe het verder kan en wat daarvoor nodig is .

Dat kan in een babbel of een verdiepend gesprek. Als spreken moeilijk is, kunnen we werken met kaarten of tekeningen, verhalen of rollenspelen, relaxatietechnieken of kussengevechten. (Bijna) alles kan ... als het jou vooruit helpt en de situatie.

Kom gewoon. De eerste stap is de grootste. En jij hebt inspraak in heel het proces.

Als je dat graag hebt, kan de eerste keer iemand meekomen (een ouder of allebei je ouders, een broer of zus, iemand die je tot zover op weg heeft geholpen). Nadien kan je alleen verder komen als het goed voor je voelt.

Jij hebt inspraak in heel het proces. Je mag je vragen, je verlangens en je grenzen aangeven. Wij gaan de dialoog aan met jou, in volle respect, wederzijds.

Heb je nog vragen? Bel gewoon eerst even of stuur een mail of een smsje.